αἴσθωνται

αἰσθάνομαι
perceive
aor subj mid 3rd pl
αἰσθάνομαι
perceive
pres subj mp 3rd pl (attic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ощоутити — ОЩОУ|ТИТИ (12), ЧОУ ( ЩОУ), ТИТЬ гл. 1. Ощутить, почувствовать: ничьсоже ѥже паче вьсего иного творѧщемъ. дънъдеже ѹбо. грѣхъ ощютѧть. (ἕως ἄν… αἴσϑωνται) КЕ XII, 261б; чювьствьно же ощютѧть. бывъшеѥ въ тъ часъ. (εἰ… αἴσϑωνται) Там же, 263а;… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • очоутити — ОЧОУ|ТИТИ (31), ЧОУ (ЩОУ), ТИТЬ гл. 1. Услышать: ѹбиша володимiри кн҃зѧ андре˫а свои милостьници… въ нощь спѧщю емѹ. въ б҃олюбьмь. [так!] …избивъше стороже двьрьны˫а. придоша къ сѣньмъ. кн҃зю же очютивъше. попадъ мечь и ста ѹ двьрии. борѧсѧ с… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • παρακαλύπτω — Α (συν. μέσ.) παρακαλύπτομαι 1. καλύπτω κάτι κρεμώντας κάτι άλλο μπροστά του, αποκρύπτω, συγκαλύπτω, σκεπάζω 2. καλύπτω το πρόσωπο κάποιου 3. αδιαφορώ 4. μτφ. υποκρύπτομαι («καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ αὐτοῡ ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτὸ [τὸ ῥῆμα]», ΚΔ) …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.